Cennik


Lp. Wyszczególnienie Ceny
Pokój z łazienką Apartament
min 120 zł lub
1 Dzieci, młodzież i ich opiekunowie 35,00zł 50,00zł
2 Posiadacze ważnej legitymacji PTTK, PTSM i międzynarodowej legitymacji IYHF Zniżka noclegowa 25% Bez zniżek
3 Karta dużej rodziny 30,00zł 40,00zł
4 Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym 30,00zł 40,00zł
5 Dzieci do lat 3 Pobyt bezpłatny
6 Pozostali korzystający 50,00zł 70,00zł
7 Wypożyczenie kompletu ręczników
(duży, mały, ręcznik stopka)
8,00zł 8,00zł